Mẫu mail

  • Mẫu mail gửi báo giá

    Gửi anh Vinh, Em là Vân, nhân viên phụ trách kinh doanh công ty Toucan, như anh Hoài/bộ phận chuyên môn/em đã trao đổi với Anh ngày hôm qua (ngày 0...